پيدايي نظامهاي كلامي در مقابل معتزله

نوشته شده توسط مسعود جلالی مقدم فرق کلامي نظام اشعري را بيشتر بايد در پيوند با مكتب فقهي شافعي و تا اندازه‌اي متأثر از افكار احمد بن حنبل در نظر گرفت و نظام ماتريدي و طحاوي را در پيوند با مكتب ابوحنيفه. ماتريدي و طحاوي هر دو حنفي بودند. دفاع از ديدگاه سنتي ديني با …

پيدايي نظامهاي كلامي در مقابل معتزله ادامه »