معرفی پژوهشکده قرآن و حدیث

  «پژوهشكده قرآن و حديث »   اين پژوهشكده كه به منظور تبيين معارف اصيل قرآن، علوم قرانى و حديثى با رويكرد تقريب و تعميق وحدت بين پيروان مذاهب اسلامى و نيز پاسخگويى به شبهات فكرى مسلمانان در اين زمينه تأسيس گردیده است از جمله واحدهاى پژوهشى مجمع جهانى تقريب است كه تا كنون فعاليتهاى …

معرفی پژوهشکده قرآن و حدیث ادامه »