معرفی پژوهشکده تاریخ و رجال

بسمه تعالی پژوهشکده تاریخ و رجال در راستای حرکت به سوی اهداف کلان مجمع جهانی تقریب در پی اجرا و ساماندهی طرح های پژوهشی ای است که به سیر تحول و تطور اندیشه های اسلامی در تاریخ و یا حوادث و شخصیت های مؤثر در تقریب و وحدت مسلمانان مربوط می شود بر این اساس …

معرفی پژوهشکده تاریخ و رجال ادامه »