تشریح جزئیات مجموعه آثار رونمایی شده در اختتامیه سی و پنجمین کنفرانس وحدت

همزمان با مراسم اختتامیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از چندین اثر از آثار تولید شده توسط پژوهشگاه مطالعات تقریبی رونمایی شد.