اهداف شورای تقریب حوزه

فعاليت شوراي تقریب، در جهت اهداف ذيل است: الف) گسترش و نهادینه سازی فرهنگ تقریب در میان مراکز حوزوی شیعی؛ ب) ایجاد هماهنگی و تشکیل جبهه واحد از مراکز حوزوی در مقابل توطئه های تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام؛ ج) رفع عوامل بدبینی و شبهات نسبت به مراکز حوزوی و اندیشمندان و فرهیختگان شیعی؛ …

اهداف شورای تقریب حوزه ادامه »