حسن البناء

زندگی نامه حسن البناء «حسن بن احمد بن عبد الرحمن البنا» پایه گذار و رهبرجمعیت اخوان المسلمین در سال۱۳۲۴ قمری در شهرستان محمودیه نزدیک اسکندریه مصر چشم به جهان گشود. پدرش«احمدبن عبدالرحمن» از عالمان پرهیزکار و ازشاگردان «شیخ محمدعبده» بود. حسن بنا از سن هشت سالگی تا دوازده سالگی در مدرسه ی رشاد درس خواند …

حسن البناء ادامه »