تبیین نهضت بیداری اسلامی با الگوپذیری از نهضت عاشورا

همه ساله با فر ا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حسینی دلدادگان آن حضرت حال و هوای دیگری به خود می گیرند. اما امسال برای برخی شیعیان آن حضرت و مسلمانان ایام خاصی است چرا که در این ایام به دور از سران فاسد و وابسته غربی به عزاداری سالار شهیدان خواهند پرداخت. مردم …

تبیین نهضت بیداری اسلامی با الگوپذیری از نهضت عاشورا ادامه »