دیدار آیت الله اراکی با آیت الله العظمی وحید خراسانی _آیت الله العظمی وحید : توهین به مقدسات مذاهب جایز نیست

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار با آیت اله العظمی وحید خراسانی از مراجع عالی قدر عالم تشیع، از شناسایی و ایجاد تشکل سادات شیعه و اهل سنت خبر داد.