پنجمین کرسی نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی با موضوع بایسته‌های تقریب در غرب کشور در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار گردید.

این کرسی با حضور ریاست محترم و پژوهشگران ارجمند پژوهشگاه به‌صورت حضوری (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی) و نیز در فضای مجازی پژوهشگاه به‌صورت زنده توسط محققین پیگیری شد. سخنران محترم با تبیین معنای مراد از تقریب به بیان راهکارهای تقریب پرداختند. ایشان با توجه‌دادن به لزوم همدلی با برادران اهل‌سنت و لزوم تمهید تمدن اسلامی …

پنجمین کرسی نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی با موضوع بایسته‌های تقریب در غرب کشور در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار گردید. ادامه »