پژوهشگران

حجت الاسلام والمسلمين مرتضايي

  سيد احمد مرتضايي در سال ۱۳۴۹ متولد و از سال ۱۳۶۶ به حوزه علمیه قم وارد شد . ایشان كارشناسي ارشد حقوق عمومي از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره) را دارا می باشند.

عبدالعلی باقری

حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی باقری

حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی باقری در سال ۱۳۳۴ در شهرستان ساری استان مازندران متولد شد ودر سال ۱۳۵۲پس از گذراندن تحصیلات متوسطه وارد حوزه علمیه جعفریه مازندران شد…

عبد الاله نعمة الشبیب

حجت الاسلام و المسلمین عبدالاله نعمة الشبیب

حجت الاسلام و المسلمین عبدالاله نعمة الشبیب ایشان در سال۱۹۴۹ درشهر ناصریه عراق متولد شد ودرسهای کلاسیک رادرهمانجا دردانشکده تربیت معلم تاسال ۱۹۶۹ ادامه داد…

حجت الاسلام و المسلمین احمد شفیعی نیا

حجت الاسلام و المسلمین احمد شفیعی نیااحمد شفیعی نیا مدیرعلمی گروه فقه وحقوق پژوهشگاه مطالعات تقریبی متولد ۱۳۵۱ شهرستان نهاوند ، استان همدان . در سال ۱۳۶۷ بامدرک سیکل وارد حوزۀ علمیه قم شد…

حجت الاسلام و المسلمین تحسین بدری

  مدیر گروه موسوعه ها ومعاجم  پژوهشگاه مطالعات تقریبی. حجت الاسلام و المسلمین تحسین بدری در سال ۱۳۴۷ درشهر العماره عراق متولد شد…