احیای میراث تقریبی

مدیر گروه احیای میراث تقریبی

حجت الاسلام محمد ساعدی مدیر گروه احیای میراث تقریبی اينجانب محمد ساعدي در سال ۱۳۵۳ در شهر بغداد متولد شدم ، فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه بين المللي المصطفي در رشته فقه مقارن،داراي سوابق علمي، كاري و پژوهشي ذيل مي باشم: • الف: سوابق علمي ۱. دانشجوي رشته علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي …

مدیر گروه احیای میراث تقریبی ادامه »