پژوهشکده ها

مدیر گروه احیای میراث تقریبی

حجت الاسلام محمد ساعدی مدیر گروه احیای میراث تقریبی اينجانب محمد ساعدي در سال ۱۳۵۳ در شهر بغداد متولد شدم ، فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه بين المللي المصطفي در رشته فقه مقارن،داراي سوابق علمي، كاري و پژوهشي ذيل مي باشم: • الف: سوابق علمي ۱. دانشجوي رشته علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي …

مدیر گروه احیای میراث تقریبی ادامه »

مجمع الحوار

معرفیانجمن علمای مسلمانعملکردمدیر گروه

تاریخ و رجال

معرفی مدیر پژوهشکده عملکرد  

فقه و حقوق

معرفی عملکرد مدیر پژوهشکده

قرآن و حدیث

معرفی عملکرد مدیر پژوهشکده

اعضا

معرفی مجمع الحوار الاسلامی

مجمع الحوار الاسلامی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشگاه مطالعات تقریبی در زمینه ی ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم میان پیروان مذاهب اسلامی از طریق گفت و گوهای چهره به چهره و یا مجازی و ایجاد ارتباط نزدیک با علمای نخبه و موثر سایر مذاهب اسلامی و در عرض دیگر …

معرفی مجمع الحوار الاسلامی ادامه »

عملکرد مرکز احیای میراث تقریبی

با توجه به وجود طرح های ارزشمند تقریبی جهت تصحیح و تحقیق و نشر آن و ضرورت رعایت اصول پژوهشی و اهداف مجمع جهانی تقریب، گروه احیای تکمیل و تصحیح آن بر اساس ضرورت های نوین پژوهش در گستره علوم و فنون اعم از فقه، اصول، کلام، حدیث، عرفان، اخلاق و ... بر عهده گرفت …

عملکرد مرکز احیای میراث تقریبی ادامه »