همایش‌ها

هشتمین پیش نشست علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین با رویکرد تقریبی برگزار شد.

پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با همکاری دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی تبلیغ جهانی دین، هشتمین پیش‌نشست علمی کنفرانس تبلیغ جهانی دین را با موضوع تبلیغ جهانی دین با رویکرد تقریبی برگزار نمود.

هرگاه مسلمانان در کنار هم و در قالب امت واحده بوده اند، موجب تمدن سازی اسلامی شده است

در همایش وحدت و تمدن نوین اسلامی «دکتر منوچهر متکی» معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: در حقیقت اقدام شکل گرفته در قالب مجمع جهانی تقریب مذاهب ایده و اندیشه امام(ره) بود که در بعد از انقلاب بیان کردند، و نهادینه کردن آن توسط مقام معظم رهبری …

هرگاه مسلمانان در کنار هم و در قالب امت واحده بوده اند، موجب تمدن سازی اسلامی شده است ادامه »