اطلاعیه‌ها

اطلاعیه برگزاری کرسی بیست و هفتم آزاداندیشی

کرسی بیست و هفتم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در روز شنبه ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ درمحل پژوهشگاه مطالعات تقریبی به نشانی (قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴) برگزار خواهد شد.

اطلاعیه برگزاری کرسی بیست و ششم آزاداندیشی

کرسی بیست و ششم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در روز شنبه ۴ دی ماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ درمحل پژوهشگاه مطالعات تقریبی به نشانی (قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴) برگزار خواهد شد.

کرسی بیست و چهارم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار می گردد.

کرسی بیست و چهارم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در روز شنبه ۲۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ درمحل پژوهشگاه مطالعات تقریبی به نشانی (قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴) برگزار خواهد شد.

کرسی بیست و سوم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار می گردد.

کرسی بیست و سوم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در روز شنبه ۱۳ آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ درمحل پژوهشگاه مطالعات تقریبی به نشانی (قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴) برگزار خواهد شد.

کرسی بیست و دوم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار می گردد.

کرسی بیست و دوم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در روز شنبه ۶ آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ درمحل پژوهشگاه مطالعات تقریبی به نشانی (قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴) برگزار خواهد شد.

هشتمین پیش نشست علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین با رویکرد تقریبی برگزار می گردد.

پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با همکاری دبیرخانه کنفرانس بین المللی “تبلیغ جهانی دین” هشتمین پیش نشست علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین با رویکرد تقریبی را برگزار می کند.

کرسی بیست و یکم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار می گردد.

کرسی بیست و یکم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی با حضور دکتر ابوالفضل روحی با موضوع: “ظرفیت های اندیشه بریلویه در ایجاد و تقویت گفتمان و تعاملات تقریبی” در روز شنبه ۲۹ آبان ماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ درمحل پژوهشگاه مطالعات تقریبی به نشانی (قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴) …

کرسی بیست و یکم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار می گردد. ادامه »

اطلاعیه هجدهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

دفتر کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر گزار می‌کند: کرسی هجدهم: «تقابل نظریه امنیت‌محور و عدالت‌محور در فقه حکومتی » ارائه دهنده: حجت السلام والمسلمین دکتر رضا اسلامی ناقد: حجت الاسلام والمسلمین دکتر نعیمیان زمان: شنبه بیست و هفت  شهریورماه ۱۴۰۰ساعت ۱۱ الی  ۱۳ مکان : پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم، …

اطلاعیه هجدهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی ادامه »

اطلاعیه هفدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

دفتر کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر گزار می‌کند: کرسی هفدهم: «مروری علمی بر تاریخچه اختلاف‌نگاری فریقین » ارائه دهنده: حجت السلام والمسلمین مصطفی اسکندری (همراه با پرسش و پاسخ) مجری و دبیر علمی: هاشمی زمان: شنبه بیست  شهریورماه ۱۴۰۰ساعت ۱۱تا۱۳ مکان : پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم، سالن جلسات علمی

کرسی شانزدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

دفتر کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر گزار می‌کند: کرسی شانزدهم: «سیره تقریبی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی » ارائه دهنده: دکتر بردیان (همراه با تحلیلی در مورد افغانستان) مجری و دبیر علمی: هاشمی زمان: شنبه سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۰ساعت ۱۱تا۱۳ مکان : پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم، سالن جلسات علمی

اطلاعیه برگزاری پانزدهم کرسی‌ نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

کُرسی پانزدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضورحجت السلام والمسلمین دکتر مهدی مهریزی با موضوع “تحلیل صدوری و فقه الحدیثی روایات اسلامی مخالف تقریب” در روز شنبه ۶ شهریور  ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد. آدرس: …

اطلاعیه برگزاری پانزدهم کرسی‌ نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی ادامه »

اطلاعیه چهاردهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

کرسی چهاردهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور آیت الله احمد مُبلّغی با موضوع “مولّفه های عاشورایی معطوف به امّت اسلامی” در روز دوشنبه یک شهریور ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد. آدرس: یلوار ۱۵ خرداد، …

اطلاعیه چهاردهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی ادامه »