خوانش‌هایی روان از تجربه جمهوری ایرانی …

به قلم: دکتر عادل بن خليفة بالكحلة   مقدمه:   چرا «جمهوری ايرانی»؟ پژوهشگر عربی حق ندارد که به پژوهش درباره “جمهوری اسلامی در ایران” بپردازد. زیرا این، حوزه‌ای است که ایالات متحده آمریکا و امپریالیسم غربی، آکادمی ارتجاعی – عربی، سلفیت جهادی، اسلام سنتی عربی و تشیع سنتی اجازه ورود به آن را به …

خوانش‌هایی روان از تجربه جمهوری ایرانی … ادامه »