ندای وحدت

نویسنده: شاطریان
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
سال چاپ: سال ۱۳۷۴

_______________________________

اين كتاب، مجموعه سلسله سخنرانی های دبيركل وقت مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی؛ آيت الله محمد واعظ زاده خراسانی در خصوص مسائلی از قبيل وحدت امت اسلام، اخوت اسلامی، آغاز پيدايش مذاهب اسلامی، مشتركات مذاهب اسلامی، كيفيت برخورد با مسائل اختلافی، اقسام اختلاف، نقش سياست در اختلافات مذهبی، موانع وحدت، طرح ها گوناگون وحدت و … است كه در سال ۱۳۷۰ش، پيش از خطبه ها نماز جمعه تهران ايراد شده است.
كتاب حاضر شامل: مقدمه ناشر، مقدمه دبيركل وقت مجمع تقريب و يازده گفتار است كه عبارتند از: «وحدت اسلامی»، «اخوت اسلامی»، «ريشه های اختلاف در امت اسلام»، «راه ها طلب علم و اختلافات»، «تجريد اختلافات مذاهب از سياست های گذشته»، «تأثير مثبت و منفی سياست در مذاهب»، «دوران تشكل مذاهب اسلامی»، «راه های تقريب مذاهب»، «راه های ديگر تقريب مذاهب»، «پيشينه وحدت و تقريب» و گفتار پايانی، «راه های سياسی و علمی وحدت اسلامی و تقريب مذاهب».
این کتاب در سال ۱۳۷۴ توسط شاطریان تنظیم و در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است.