این مجموعه شامل منتخب مقالات کنفرانس وحدت در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ است. کتاب به هفت فصل تقسیم شده که عناوین موضوعات و مقالات و نیز اسامى نویسندگان هر بخش عبارت‌اند از:
فصل اول: مباحث مقدماتى، مفهوم تقریب و اهداف آن (تساهل و تعامل، عناصر بنیادین عینیت ‌یافتن تقریب/ عبدالعلى محمدى؛ استراتژى تقریب/ محمدرضا رضوان‌طلب).
فصل دوم: مبانى تقریب (تقریب مذاهب اسلامى در پرتو کتاب و سنت و… / محمد واعظ‌زاده خراسانى؛ اجتهاد فقهى و تأثیر آن در تقریب مذاهب اسلامى/ عبدالستار ابراهیم الهیتى؛ گفتمان اجماع و تقریب مذاهب اسلامى/ خالد زهرى؛ بررسى مبانى تقریب مذاهب و استراتژى دستیابى به آن/ مهدى مطهرنیا؛ بیان معیارهاى مسلمان‌بودن و مرز کفر… / سید محمدمهدى افضلى).
فصل سوم: رسالت مجمع تقریب و چشم‌انداز آن (ایده‌هایى درباره استراتژى پیشنهادى تقریب/ محمدعلى تسخیرى؛ رسالت مجمع تقریب و چشم‌انداز آن/ محمدعلى آذرشب).
فصل چهارم: زمینه‌هاى تقریب (از سرگیرى جنبش تمدن و تقریب/ محمدعلى آذرشب؛ طرح تقریب و مشکلات آگاهى دینى/ حیدر کامل حب‌الله؛ محورهاى استراتژى تقریب/ محمدمهدى تسخیرى؛ جهان اسلام و استعمار فرانو/ جواد منصورى؛ زمینه ایجاد وحدت اسلامى از طریق… / محمد منصورنژاد؛ سیاست وحکومت از دیدگاه ابوحنیفه / سید احمدرضا خضرى).
فصل پنجم: مبانى، ارزش‌ها و سیاست‌هاى تقریب (سخن قرآن پیرامون گفت‌وگوى اندیشه و اندیشه گفت‌وگو / احمد مبلغى؛ تکفیر در ترازوى قرآن و سنت/ تاج‌الدین هلالى؛ جایگاه گفت‌وگو در استراتژى تقریب مذاهب اسلامى/ محمدرضا دهشیرى؛ استراتژى موضع‌گیرى یکسان امت اسلامى در رویارویى با… / مهدى مینایى).
فصل ششم: راهکارهاى تقریب (مهندسى استراتژى تقریب؛ زمینه‌سازى براى ایجاد اتحادیه کشورهاى اسلامى/ اصغر افتخارى؛ کارکردگرایى و هم‌گرایى جهان اسلام با گام عملى… / محمدرضا مجیدى؛ استراتژى و عوامل تقریب مذاهب اسلامى/ محمدآصف محسنى).
فصل هفتم: بررسى روند تقریب در مناطق مختلف جهان (روند تقریب مذاهب اسلامى در سرزمین شام/ وهبة مصطفى الزحیلى؛ ایران و مصر در راه تقریب/ سید هادى خسروشاهى).
یادآور مى‌شود که در ابتداى کتاب، متن سخنرانى رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌اى، در دیدار با میهمانان هجدهمین کنفرانس بین‌المللى وحدت اسلامى و نیز متن کامل سخنرانى آیت‌الله هاشمى رفسنجانى در این کنفرانس، آورده شده است.
این کتاب توسط محمد حسن تبرائیان تهیه و تنظیم شده و سال ۱۳۸۴ درمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است .