پیشینه ی تقریب

نام کتاب:
پیشینۀ تقریب
تاریخچه و مستندات دارالتقریب مذاهب
اسلامی در قاهره و بررسی مجلۀ آن
(رسالة الاسلام)
نویسنده: محمدعلی آذرشب
مترجم: رضا حمیدی
چاپ اول / ۱۳۸۴ ش / ۲۰۰۰ نسخه
وزیری / ۳۱۲ ص / شومیز

_______________________________

مرکز «دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية»  بی تردید در قرن گذشته، نهاد بی­ بدیلی در دعوت مسلمانان جهان به وحدت و همبستگی در آن سوي خاورمیانه بود که در بیش از نیم قرن فعالیت خود توانست با ایجاد تفاهم و همکاری میان شیعه و سنی -به شیوه­ های مختلف – فاصلۀ بین امت اسلامی را نیز در صحنۀ تاریخ برطرف و سهم به سزایی را ایفا کند.

دیدگاه همبستگی و نزدیک کردن مذاهب به یکدیگر از سوی این مرکز امیدی گشت که افراد مخلص و وفادار را به هم نزدیک نماید و به راهکارهای مهم در زمینۀ وحدت، تفاهم و بازگشت به صحنۀ تاریخ، پایدار باقی بماند. کتاب حاضر که فعالیت ها، مواضع و اندیشه­ ها و دیدگاه های این مرکز را معرفی و بررسی می کند، در دو بخش سامان یافته است.

بخش اول، به بررسی و معرفی مجلۀ رسالة الاسلام اختصاص دارد که ابتدا بیانیه­ های صادر شده از سوی این مجله را آورده، سپس محورهای اصلی مجله، عقیده، قرآن، فقه و ادبیات را معرفی کرده است. در پایان این بخش، دیدگاه های سردبیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پس از آن نمایۀ مطالب مجلۀ رسالة الاسلام از شمارۀ یک تا شصت آمده است.

بخش دوم کتاب، به تاریخ، نامه­ ها، عهدنامه­ ها، خاطره­ ها، طرح­ های علمی، فعالیت های جهانی، هیئت­ های علمی و بازتاب فعالیت ها و مواضع دارالتقریب در مطبوعات مختلف اختصاص دارد. از طرح­های علمی که این مرکز به آن پرداخته و در کتاب درج شده، می­ توان به طرح بررسی سیرۀ رسول خدا (ص)، احکام حج طبق مذاهب شش گانه، نظریۀ شیعۀ امامی در مورد غلات، آمار مسلمانان و شناسایی وضعیت طوایف و گروه­ های اسلامی اشاره کرد.