پیشنهاد طرح تأسیس موسسه جهانی گفتگو و تعامل علمی و فرهنگی ادیان به یونسکو

دبیرشورای علمی دین پژوهان کشور: پیشنهاد طرح تأسیس «موسسه جهانی گفتگو و تعامل ادیان» با همکاری سازمان های بین المللی…

 

همچون یونسکو و با هدف گفتگوی بین ادیان و ایجاد تعامل سازنده بر دو موضوع اخلاق و معنویت مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) دکتر آیت پیمان در نشست خبری اهداف سفر اعضای دین پژوهان کشور به ۴ کشور اروپایی و فرانسه و برگزاری جلسات این هیات در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) را تشریح کرد.

وی گفت: درسه جلسه ای که در سازمان یونسکو با حضور دکتر احمد جلالی شاهرودی سفیر ایران در این سازمان داشتیم از نزدیک با مأموریت ها، اهداف وظایف و عملکردهای یونسکو آشنا شدیم و سه پیشنهاد شورای دین پژوهان کشور را ارائه کردیم .

پیمان افزود: پیشنهاد طرح تأسیس موسسه جهانی گفتگو و تعامل ادیان با پشتیبانی سازمان یونسکو در ایران در پاریس با هدف گفت وگوی بین ادیان و ایجاد تعامل سازنده بر دو موضوع اخلاق و معنویت به همت استاد مبلغی مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.