گروه احیای تراث

با توجه به شرایط حال حاضر وتحولات فضای کنونی و ضرورت پژوهشی های گسترده در زمینه تقریب مذاهب اسلامی و نیاز روزافزون به معرفت مبانی تقریب و وحدت وشناخت متفکران آنان ، بازشناسی میراث تقریبی و ترویج فرهنگ وحدت ضرورتی انکارناپذیر است.


گروه احیای تراث ، فعالیت خود در سه زمینه پژوهشی:
۱) موضوع محور(تقریبی)
۲) شخصیت محور(تقریبی)
۳) بانک اطلاعات کتابهای، نویسندگان، مؤلفان نهادها و شخصیت های جهان اسلام.

بر اساس اهداف گروه احیا و اینکه بازشناسی میراث علمی و فرهنگی تقریب و وحدت اسلامی و رفع نیازهای تخصصی سایر گروه ها؛
و سیاست گروه احیا و اینکه غنی سازی محتوای آثارمکتوب در زمینه ی تقریب از طریق اهتمام به شناخت شبهات وارد در فضای وحدت اسلامی و تلاش در یافتن پاسخ های علمی؛
و رسالت گروه احیا و اینکه ترویج اهداف و سیاست های مجمع تقریب مذاهب و پژوهشگاه مطالعات تقریبی، متناسب با شرایط جدید و دنیای امروز و بر اساس ضرورت های نوین پژوهش در گستره علوم و معارف اهلبیت نبوت ورسالت در سطح جهان، فعالیت های کنونی عبارت از :


الف) طرح تحقیق نسخه های خطی:

۱- کتاب «التهذیب فی تفسیر القرآن الکریم» نوشته حاکم ابو سعید محسن بن کرامه جشمی بیهقی از علمای قرن پنج هجری، به قالب تفسیر مقارن پنج مذهب و همراه رای امامیت و اجماعات آن…………………….در حال تحقیق جلد اول آن.
۲- کتاب«لواعج الاشجان فی مقتل الحسین»نوشته علامه محسن الامین العاملی (۱۳۷۱ ق) تحقیق سید منذر حکیم…………….در حال ارزیابی.
۳- رساله های خطی از کتابخانه ی ملی مراکش توسط استاد دکتر خالد زهری:

الف-رساله”تقیید الثناء علی ال البیت”نویسنده علّامه محمد رشید عراقی(۱۳۴۸ق)…………………..در حال ارزیابی.
ب-رساله”خلاصه الادب فی الردّ علی من قال: شرف العلم أفضل من شرف النسب” نویسنده أبو عبد الله محمد المهدی بن محمد بن احمد الصخراوی الفاسی… در حال ارزیابی.
ج) طرح سلسله ی شخصیت زنان اسلام از دیدگاه مذاهب اسلامی :

۱-رساله”تقیید الثناء علی ال البیت”نویسنده علّامه محمد رشید عراقی(۱۳۴۸ق)…………………..در حال ارزیابی.

۲-رساله”خلاصه الادب فی الردّ علی من قال: شرف العلم أفضل من شرف النسب” نویسنده أبو عبد الله محمد المهدی بن محمد بن احمد الصخراوی الفاسی… در حال ارزیابی.

۳) طرح سلسله ی شخصیت زنان اسلام از دیدگاه مذاهب اسلامی :
۱-حضرت زهرا دختر پیامبر اعظم (ص) ………..به اتمام رسید و به دفتر پژوهشی تحویل داده شد.
۲-حضرت زینب کبری دختر امیر مؤمنین (ع) … به اتمام رسید و به دفتر پژوهشی تحویل داده شد.
۳-حضرت سکینه دختر امام حسین(ع)………………………….در دست تحقیق.
۴-حضرت فاطمه دختر امام حسین(ع)………………………………در حال ارزیابی.

د) طرح تدوین آرای مذاهب اسلامی در باره ی:
۱- شخصیت های علمی معتبر نزد فریقین:
۱) راویان زنان مشترک…………………….. در حال تالیف.
۲) طبقه بندی علما وفقهای تقریب……………..در حال مشورت.

۲- مفاهیم اسلامی مشترک:
۱) تعایش علمی بین شیعه وسنی……………..در حال بررسی نهایی
۲) جهاد بر اساس موازین شرعی مشترک میان مذاهب اسلامی……..در حال اقدام به کار
۳) حرمت خونریزی الا بالحق نزد علما و فقای مذاهب هفت گانه……در دست تحقیق
۴) انسجام و همبستگی بین مذاهب اسلامی……………….در دست تحقیق
۵) تکفیر و تفسیق نزد علمای اسلام……………………….. در دست تحقیق

۳- سلسله موضوعات اسلامی مشترک………….. در حال مشورت و بررسی
۱) اقتصاد مشترک
۲) جامعه شناسی مشترک
۳) سیاست مشترک
۴) فرهنگ مشترک
۵) جهاد مشترک

۴-دفع شبهات مشترک……………………..در حال مشورت و بررسی
۱) قتل نفس به بهانه های مختلف در دیدگاه علمای اسلام