وفاق بین علما را به توده ها منتقل کنیم

 

 

 

 

دکتر محمدرضا گلرو  انتقال وفاق بین علمای جهان اسلام به توده های مردم را ضروری خواند و گفت: با تولید و انتشار کتاب ها و مقالات گوناگون درباره مبانی و راهکارهای تحقق وحدت اسلامی، از نظر محتوایی اشباع شده ایم اما کارِ زمین مانده، اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت عظیم رسانه برای انتقال این دانش به سطح جامعه است.

 

دکتر محمدرضا گلرو معاون امور اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری «حوزه»، به اهمیت تکثر در رسانه های وحدت گرا پرداخت و گفت: با برگزاری ۲۸ کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در ایران و نشست های متعدد میان شخصیت های اسلامی، همگان به مبانی وحدت رسیده اند و به اذعان علمای شیعه و اهل سنت، شبهه ای در ضرورت وحدت به ویژه در دنیای کنونی وجود ندارد و در بسیاری از کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران شاهد همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی هستیم اما برطرف شدنِ تنازعات موجود، نیازمند اقدامات صحیح در راستای اطلاع رسانی است.

اطلاع رسانی، کارِ زمین مانده در عرصه وحدت است

وی با اشاره به تولید کتاب ها و مقالات گوناگون درباره مبانی و راهکارهای تحقق وحدت اسلامی در طول سالیان گذشته خاطر نشان کرد: می توان گفت که از نظر محتوایی اشباع شده ایم اما کارِ زمین مانده، اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت عظیم رسانه برای انتقال این دانش به سطح جامعه است. البته بسیاری از رسانه ها در زمینه وحدت اسلامی تلاش داشته اند اما نیازمند یک موج رسانه ای فراگیر در این زمینه هستیم.

دکتر گلرو بسیاری از برداشت های غلط از فرق اسلامی را ناشی از فقدان آگاهی و اطلاعات لازم در این زمینه دانست و اظهار داشت: هم اکنون صهیونیستها و دنیای غرب بر روی رسانه های جهان خیمه زده اند و اجازه نمی دهند اطلاعات صحیح به مخاطب منتقل شود؛ در چنین شرایطی وظیفه داریم که به سهم خودمان و به کمک رسانه هایی که در اختیار داریم، روشنگری کنیم.

ضرورت اطلاع رسانی درباره نهادهای تقریبی در جهان

وی اطلاع رسانی در خصوص فعالیت نهادهای تقریبی را ضروری خواند و بیان داشت: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یکی از صدها نهاد در جهان اسلام است که در زمینه وحدت اسلامی فعالیت می کند و رسانه ها می توانند در خصوص انعکاس فعالیت نهادهای تقریبی در جهان، بیش از پیش فعال بوده و یک بسیج وحدت گرا در میان سازمان ها و نهادهای فعال در این زمینه را به نمایش بگذارند.

وفاق بین علما را به توده ها منتقل کنیم

رئیس ستاد اجرایی کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مشارکت بسیاری از علما و اندیشمندان جهان اسلام در کنفرانس های وحدت اشاره و تصریح کرد: وفاق کنونی بین علما را باید به توده های جامعه منتقل کنیم و سازمان های مردم نهاد نقش ویژه ای در این زمینه می توانند ایفا کنند.