وحدت از دیدگاه امام خمینی(ره) یک استراتژی بود

معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اظهار داشت: امام خمینی(ره) همواره علما، روشنفکران، برجستگان سیاسی و آحاد امت اسلامی را به وحدت زیر نظر دستورات و آموزه های قرآن کریم و ارادت و محبت به پیامبر اسلام دعوت می‌کردند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالحسینی معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب پیرامون نقش امام خمینی (ره) در وحدت بین مسلمین اظهار داشت: وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره) یک نگاه استراتژیک بود و و ایشان هیچگاه به عنوان تاکتیک به این مسئله نگاه نمی‌کردند، امام همواره علما، روشنفکران، برجستگان سیاسی و آحاد امت اسلامی را به وحدت زیر نظر دستورات و آموزه های قرآن کریم و ارادت و محبت به پیامبر اسلام دعوت می‌کردند.

وی افزود: از دیدگاه امام(ره) مفهوم وحدت دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است؛ یعنی هم باید در جهت ایجاد وحدت و شناسایی راهکارهای آن تلاش کرد  و هم باید در جهت نفی تفرقه و شناسایی عناصر آن کوشش نمود؛ از این‌رو در سخنان ایشان هرگاه سخن از وحدت به میان می آید، به منظور پرهیز از تفرقه و دشمنی نیز مطرح می گردد؛ شاید در جهان اسلام کمتر کسی باشد که در سخنان امام خمینی مفاهیم «اسلام آمریکایی» و «اسلام ناب» را نشنیده باشد؛ مراد از اسلام آمریکایی اسلام تفرقه انگیز است که آمریکا و ایادی آن اکنون مشغول این کار هستند  و همچنین  مراد از اسلام ناب همان اسلامی است که همه مسلمانان در آن وحدت کلمه داشته باشند و مصالح خویش را بشناسند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: از نظر امام(ره) عنصر سلبی وحدت یعنی پرهیز از تفرقه و  بیشتر از عنصر ایجابی سزاوار مراعات است، زیرا نقش تخریب کنندگی تفرقه به مراتب بیش از عنصر ایجابی است؛ به همین دلیل ایشان علاوه بر اینکه نسبت به وحدت کلمه تأکید داشتند، تلاش خود را بیشتر به سوی پرهیز از اختلاف و تفرقه معطوف میکردند؛ امام خمینی (ره)  تفرقه را موجب سستی قدرت اسلام و کشورهای مسلمان می دانستند و تأکید می کردند در اسلام کُرد یا فارس مطرح نیست، سنی یا شیعه مطرح نیست، همه با هم برادر هستیم؛ همچنین در سخنانی دیگری می فرمایند: «برادران اهل سنت در کشورهای اسلامی بدانند که عمال وابسته به قدرتهای شیطانی بزرگ خیرخواه اسلام و مسلمانان نیستند و لازم است مسلمانان از آنان تبری کنند و به تبلیغات نفاق افکنانه آنان گوش فرا ندهند.

وی ادامه داد: مهمترین حرکتی که امام خمینی (ره) برای ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه انجام دادند تشکیل حکومت بود و قصد ایشان از این اقدام، صرفاً برای حفظ  وحدت و پرهیز از نفوذ بیگانگان و ایجاد تفرقه بوده است؛ ایشان در این باره می فرمایند: «ما برای اینکه وحدت اسلامی را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمانان است.

حجت الاسلام و المسلمین ابوالحسینی در پایان خاطر نشان کرد: از نظر امام(ره) لازمه اعتصام به حبل الله، تشکیل دولت اسلامی است و نتیجه تشکیل دولت اسلامی، وحدت امت اسلامی است و دقیقاً تأسیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت نمونه و الگو برای سایر ممالک اسلامی، با همین انگیزه به وجود آمده و تبدیل به یک گفتمان شده است.