نهضت فلسطین

 

 

 

نویسنده: مجید صفا تاج

ناشر: آفاق روشن بیداری

۲۷۵ صفحه و انتشار ۱۳۹۶

بعد از سال ۱۹۴۸ وقتی که کشور فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اشغال شد و دولت نامشروع اسرائیل در این سرزمین پاک و مقدس تاسیس شد، جنبش­ها و حرکت­های مقاومتی بسیاری از ناحیه فلسطینیان به وجود آمد که هر یک به نوبه خود چالش­ها و مشکلات جدی برای اسرائیل ایجاد کردند. اما مهم­ترین جنبش و حرکت جهادیِ بین آنها، حرکت مقاومتی مردمی و یکپارچه فلسطینیان بوده است که به نام انتفاضه مشهور گردید. انتفاضه که  نهضت حقیقی ملت فلسطین علیه اسرائیل اشغالگر است، طبق نظر تحلیل­گران سیاسی تنها راه پیروزی ملت فلسطین و تنها  راه حلّ بحران اشغال و پایان دادن به زندگی دولت اسرائیل است. با توجه به اهمیت این مسئله می­توان پرسش­های مناسبی درباره آن مطرح کرد: عوامل مؤثر در شکل گیری انتفاضه چه بوده است؟ با چه مشکلات و چالش­هایی روبرو است؟ با توجه به مسئله انتفاضه، آینده اسرائیل را چگونه می­توان پیش بینی کرد؟ کتاب نهضت فلسطین نوشته مجید صفا تاج به این موضوع پرداخته و به این پرسش­ها پاسخ داده است.

این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول آن به بررسی عوامل مؤثر در شکل­گیری انتفاضه پرداخته و فصل دوم آن درباره مشکلات و چالش­هایی که نهضت انتفاضه با آن روبروست سخن گفته است. فصل سوم این کتاب به واقعیت موجود نهضت فلسطین اختصاص یافته و فصل آخر موضوع آینده دولت فلسطین و اسرائیل را بررسی نموده و مسئله افول دولت اسرائیل را پیش بینی کرده است. به امید آن روز.