نشست عمومی دومین روز کنفرانس وحدت اسلامی

بررسی مشکلات و راهکارهای پیش روی کشورهای اسلامی ,فلسطین و آزادسازی قدس شریف ، آگاه سازی و بصیرت افزایی جریان های اسلامی و تاکید بر نقاط مشترک دینی و مبارز ه با داعش و جریان های تکفیری از موضوعات مطرح در این نشست عمومی بود

.

 

در دومین روز اجلاس بین المللی تقریب مذاهب اسلامی که در تهران در حال برگزاری است نشست تخصصی امت واحده اسلامی ،چالش ها وراهکارها با حضور دهها نفر از علما و متفکرین جهان اسلام در محل سالن کنفرانس هتل استقلال برگزار شد .

در این نشست مشکلات و راهکارهای پیش روی کشورهای اسلامی با توجه به موقیت جغرافیایی،دولت های حاکم، جمعیت کشور ، نقش استعمار و دولت های متخاصم درکشورها ، و نقش گروه های تندرو داخل و خارج جهان اسلام به صورت تخصصی بررسی شد .

فلسطین ، بحث آزادسازی قدس شریف و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس موضوعی بود که همه علمای حاضر بر اصلی بودن محور آنها در سیاست خارجی کشورهای اسلامی تاکید داشتند.

موضوع آگاه سازی و بصیرت افزایی جریان های اسلامی برای مبارزه با جریان های تندرو درمنطقه وجهان و  تاکید بر نقاط مشترک دینی با محوریت نبی مکرم اسلام از دیگر موضوعات این نشست بود .

همچنین علما واندیشمندان حاضر در نشست بر تخصصی شدن مبارزه تمام قد باجریان های تندرو از هر طیف مذهبی و در هرکشوری تاکید و اعلام کردند: بهترین راه مبارزه با تندروی و افراطی گری ، نشان دادن چهره واقعی اسلام ناب محمدی به جهانیان است .

آنان همچنین با اشاره به جنایات تروریستهای تکفیری داعش درمنطقه تصریح کردند : سرمنشاء این جریان از کشورهای غربی و استک
باری است و تنها راه مبارزه با آن اتحاد مذاهب اسلامی و مبارزه قدرتمند مسلحانه است
.