نشست”اسلامگراها و چالش های معاصر” در دانشگاه کوفه برگزار شد

 

 

 

 

حجت الاسلام سید علی فضل الله گفت: یکی از بزرگ ترین چالش های عصر حاضر، سرسپردگی بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی به استکبار جهانی است.

 

نشستی با عنوان “اسلامگراها و چالش های معاصر”  ۳۰ فروردین در دانشگاه کوفه برگزار شد.

 

حجت الاسلام سید علی فضل الله از علمای لبنان که در این نشست حضور داشت، در سخنان خود گفت: امت ما شرایط خطرناک و حساسی را پشت سر می گذارد و با چالش هایی حساس و پیچیده روبرو شده که برخی داخلی و برخی خارجی است و از این رو مسلمانان مخلص و وفادار وظیفه دارند این امت را به جایگاه تاریخی شایسته خود بازگردانند.

 

وی افزود: پیچیدگی های این مرحله ما را بر آن می دارد که فهم خود از اسلام را مورد بازنگری قرار دهیم؛ چراکه این اسلام است که مقدس است، اما فهم ما مقدس نیست و هربلایی هم که در طول تاریخ بر سر مسلمانان آمده به خاطر برداشت نادرست و دشوار و خشونت آمیز و تروریستی است که برخی از اسلام داشته اند که نتیجه فهم نادرست و غلط آنها است.

 

سید فضل الله ادامه داد: یکی از بزرگ ترین چالش های عصر حاضر سرسپردگی بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی به استکبار جهانی است و کسانی که دل در گرو کشورهای بیگانه دارند، متوجه خطرات این تصمیم خود نیستند و نمی دانند کشورهای بیگانه و غربی فقط به دنبال از بین بردن امنیت و ثبات و چپاول ثروت های ما هستند و منافع فلان طایفه و فلان مذهب و آزادی ملت ها از دیکتاتوری برای آنها اهمیتی ندارد و به همین خاطر است که می بینیم غربی ها گاهی ادعا می کنند حامی حقوق این طایفه هستند و پس از مدتی دست از آن برداشته و حامی طایفه دیگر می شوند.

 

وی در پایان سخنان خود از اسلامگراها خواست از وارد شدن به درگیری بر سر قدرت پرهیز کنند، چرا که این مسأله موجب ایجاد جنگ داخلی در کشورهای اسلامی می شود و به جای آن اسلامگراها باید تلاش کنند کشورهای آنها به گونه ای باشد که تمام ادیان و مذاهب مختلف در آن زندگی کنند و منافع آنها حفظ شود.