منشأ پاسخگویی به پرسشهای کلان بشری در قرآن است

 

آیت الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی در آئین اختتامیه کنفرانس علم و اخلاق در سبک زندگی که در هتل سیمرغ تهران برگزار شد اظهار داشت :

عنوان این گردهمایی یعنی علم و اخلاق و سبک زندگی تیتر اساسی و بنیادینی است و لازم است که مورد دقت نظر قرار گیرد.

 

وی با تبیین این سه مفهوم خاطر نشان کرد : سبک زندگی همان چیزی است که جوامع را می سازد و جوامع را بالا می برد و یا به سقوط می کشاند. از این نظر سبک زندگی مقوله ی بسیار پر اهمیت و ویژه ای است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه به مقوله اخلاق اشاره كرد و گفت : اخلاق یعنی عادتی که انسان را شکل می دهد، اخلاق حالت یا صفتی است که در انسان نهادینه شده و رسوخ پیدا کرده باشد.

وی افزود: دقیق ترین تعاریفی كه از اخلاق ارائه شده در تحقیقات دانشمندان علوم اسلامی وجود دارد و هیچ منبعی دقیق تر از قرآن كریم برای تعریف اخلاق نداریم؛ اخلاق اساس و بنیاد چیزی است كه از آن به سبك زندگی تعبیر می كنیم و نشاندهنده چهره حقیقی و پشت پرده چهره انسانی است.

آیت الله اراكی در ادامه به تشریح مفهوم علم پرداخت و تصریح نمود : علم چند نوع كاربری دارد كه به ۳مورد از مهمترین آن مفاهیم اشاره می كنم؛ ابتدا مفهوم از علم، مطلق آگاهی است؛ دیگر معنا، “دانش ابزاری” است بدین معنا كه دانش انسان را با ابزار زندگی آشنا می سازد اما مهمترین معنای علم این است که در تعابیر اسلامی به عرفان یا معرفت و یا علم عرفانی تعبیر می گردد.

وی افزود: علم عرفانی آشنایی و آگاهی به چیستی و چرایی انسان و جهان است؛‌این مفهومی است كه در آیه “الذین اوتوا العلم” تعبیر می شود؛ این علم است كه می تواند زمینه اخلاق راستین و در نهایت سبك زندگی سالم را پایه گذاری كند.

دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه اظهار داشت: ما مسلمانان برتری دانشی را در این عرصه داریم اما جای تاسف بسیار است كه فرهنگ غرب این نوع علم را تحقیر كرده است و این علم را به عنوان علم بی فایده معرفی می كند؛ یكی از مهمترین مطالبی كه باید امروز در دنیا تعریف كنیم بازشناسی تعریف و شناساندن علم برتر است و می توانیم از این علم بقیه علوم را توسعه بخشیم.

وی افزود: ما امروز این استدعا را داریم و این نیاز انسانی و وجدانی را به همه اهل دانش عرضه می داریم، بیاییم بار دیگر تعریف علم را دقیق تر و عالمانه تر ارائه كنیم؛ اگر نتوانیم علم بنیادین را پایه گذاری كنیم و پاسخهای منطقی و برهانی نسبت به پرسشهای كلان ارائه ندهیم نمی توانیم علم مفیدی به بشریت ارائه كنیم.

شایان ذكر است هشتمین گردهمایی اتحاد دانشجویان جهان اسلام که با عنوان كنفرانس علم و اخلاق در سبک زندگی از روز یكشنبه هفته جاری آغاز شده بود، پس از پایان سخنرانی آیت الله اراکی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و قرائت بیانیه پایانی به كار خود پایان داد.

مرجع :تنا