مقاومت فلسطینی از آغاز پیدایش صهیونیسم تا به امروز

نویسنده: علی اکبر کسمایی
ناشر: مؤسسه انتشارات بعثت
۱۹۰ صفحه

_______________________________

پس از پیدایش صهیونیسم در سال ۱۹۴۸ فلسطینی ها که برای خود ملتی بودند، سرزمین خود را از دست دادند و به شکل مردمی آواره و پناهنده و پراکنده درآمدند. اما از این آوارگان، مقاومتی شکوفه زد و رفته رفته گسترش یافت و امروز به صورت یک درخت تنومند انقلابی را پدید آورد. منطق مقاومت فلسطینی این است، استراتژی صهیونیسم که استوار بر قدرت است سرانجام به مرحله یی می رسد که هزینه آن برای کسانی که این قدرت را بکار می برند گرانتر از کسانی که مقهور این قدرت شده اند، تمام خواهد شد؛ چنانکه همین امر برای فرانسویان در الجزایر پیش آمد. به نظر متفکران و جنبش های مقاومت فلسطین اسرائیل قادر به جلوگیری از مقاومت طولانی نیست و مقاومت طولانی موجب فرسایش اقتصادی و تضعیف سیاسی و معنوی اسرائیل می شود و استراتژی قدرت اسرائیل سرانجام چه از نظر داخلی و جه از نظر خارجی پشتیبان های خود را از دست می دهد و دیر یا زود از میان خواهد رفت……
اما چگونه مولود نامشروع اسرائیل به وجود آمد؟ آغاز و انجام جننش های فلسطینی چه بود و سرانجام به کجا کشید؟ و چه اتفاقاتی در این مراحل رخ داد؟ جواب این سئوالات را در کتاب «مقاومت فلسطینی از آغاز پیدایش صهیونیسم تا به امروز» می توان یافت.
این کتاب در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول به موضوع صهیونیسم و آغاز دولت یهود پرداخته است.فصل دوم به پیدایش مقاومت فلسطینی و سازمان هایی موجود و روابط بین آنها اختصاص یافته است.فصل سوم به مسئله وضعیت فلسطینی ها در لبنان اشاره دارد. فصل چهارم تاریخچه سازمان آزادی بخش فلسطین را مورد بررسی قرار داده و تشکیلات گوناگون آن را تشریح کرده است. و بالاخره فصل پنجم این کتاب درباره سازمان آزادی بخش فلسطین و تحولات اخیر سیاسی در منظقه عربی گفتگو کرده است.