مفخر شرق سید جمال الدین اسدآبادی

 

 

 

در مجموعه حاضر دو کتاب از مرحوم سید غلامرضا سعیدی در یک مجلد به چاپ رسیده است.
نخستین کتاب ترجمه ای است از کتاب “مفخر شرق، سید جمال الدین اسدآبادی “نوشته “دکتر احمد امین “که نخستین بار در سال ۱۳۵۴به چاپ رسیده است .کتاب با یادداشتی از آقای سید هادی خسروشاهی درباره استاد سعیدی آغاز می شود و در پی آن این مباحث فراهم می آید : مفخر شرق، حرکت اصلاحی سید جمال الدین در مصر، سید جمال الدین در هند، سید جمال الدین در پاریس، سید در روسیه، سید در استانبول، دیدگاه ها و خاطره های اندیشمندان و صاحب نظران درباره سید جمال الدین .کتاب دوم که “اندیشه های اقبال لاهوری ” عنوان گرفته تحقیقی است درباره اقبال لاهوری که با این مباحث تدوین شده است : اندیشه اقبال در ایران، آشنایی با آکادمی اقبال، شرح زندگی و ترجمه احوال، اقبال شاعر، اقبال متفکر، اقبال مسلمان، اقبال معمار پاکستان، اقبال در خارج از هند و پاکستان، احیای فکر دینی در اسلام، روح فرهنگ اسلام، هدف های تعلیم و تربیت اسلامی از نظر اقبال، زنده بودن و زنده ماندن، ماهیت و اهمیت فلسفه اقبال، و خطابه ای که کشوری را به وجود آورد .کتاب با گفت و گویی ـ میان گردآورنده و مرحوم سعیدی ـ در باب اقبال به پایان می رسد .

 این کتاب در سال ۱۳۹۳ در ۳۸۴ صفحه توسط کلبه شروق به چاپ رسیده است .