معرفی گروه موسوعه ها و معاجم

با توجّه به گسترده بودن علوم و لزوم تدوین فرهنگ نامه و دائره المعارف برای هر یک از علوم اسلامی و نیاز به‌ مرجعی برای دستیابی سریع به پژوهشهای جاری در خصوص تاثیر و حضور تقریب مذاهب اسلامی، گروه موسوعه هاو معاجم در پژوهشگاه مطالعات تقریبی در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید.

خلاء ناشی از عدم وجود چنین فرهنگ نامه ها و همچنین مراکز تخصّصی در سطح جهان و با توجه به انجام کار مقایسه ای و مقارن در این گروه ، ضرورت ایجاد چنین گروهی را مضاعف می نماید.
حجم کاری که باید در این زمینه انجام داده شود، بسیار عظیم است و امکانات و همت بلند و همکاری بسیار می‌طلبد. خوشبختانه با ایجاد چنین گروهی ، فضای مناسب برای پژوهش و احیای میراث گران‌قدر فرهنگ و معارف اسلام فراهم آمده است، این گروه توفیق یافته است که با تکیه بر روش های علمی و استناد بر موثق‌ترین منابع و تازه‌ترین اطلاعات به تدوین دائرةالمعارف هایی بپردازد که نیاز علمی جوامع اسلامی را در این زمینه ــ تا آنجا که ممکن است ــ برآورده سازد. بدیهی است که فرهنگ عظیم اسلامی را باید آن چنان که هست، شناخت و هم آن چنان تعریف و عرضه کرد.
از اهداف دیگر تشکیل این گروه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تربیت کادری متخصص در اصول فقه مقارن برای حوزه علمیه و جهان اسلام.
ایجاد کتابخانه ای گسترده از کتابهای اصولی، اعم از اصول شیعه و اصول اهل سنت.
آشنا ساختن محققان و فرهیختگان حوزه علمیه و همچنین علمای اهل سنت با اصول فقه فریقین.