مسلمانان در کشورهای فرانسه زبان

نام کتاب:
مسلمانان در کشورهای فرانسه زبان
نویسنده:
محمد رضا رضوان طلب
چاپ اول / ۱۳۸۵ ش / ۲۰۰۰ نسخه
وزیری / ۲۸۸ ص / شومیز
قیمت:
۱۸۰۰۰ ریال

_______________________________

این کتاب به مناسبت سال رسول اعظم (ص) و نیز برگزاری «نوزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی – اقلیت های مسلمان» منتشر شده است. کتاب از دو بخش اصلی «مسلمانان در کشورهای فرانسوی زبان حوزۀ اروپا و امریکا» و «مسلمانان در کشورهای فرانسوی زبان حوزۀ افریقا و آسیا» تشکیل شده است.
پیش از این دو بخش، نویسنده تحت عنوان «مطلع» به ضرورت توجه به مسلمانان در این کشورها پرداخته و در بخش دیگری با عنوان «اهمیت اقلیتهای مسلمان»، کاستی ها و مشکلات آنان را در بیست بند برشمرده است.
نویسنده در «مطلع» می نویسد در حدود ۵۶۸ میلیون از مردم جهان و تقریباً در ۳۹ کشور ، به زبان فرانسه صحبت می کنند که ۱۹۰ میلیون از این جمعیت، این زبان را به عنوان زبان دوم انتخاب کرده اند و در میان این فرانسوی زبانان، حدود ۲۲۶ میلیون نفر مسلمان هستند. در ۱۵ کشور فرانسوی زبان، اسلام به عنوان دین رسمی شناخته شده است. نویسنده با توجه به این آمار به پژوهش و نگارش کتاب حاضر پرداخته است. اگر چه – به اذعان خود نویسنده – عوامل محدود کننده ای وی را بر آن داشته که معرفی مبسوط را به سه کشور اصلی فرانسوی زبان در اروپا (فرانسه، بلژیک و سوئیس) محدود کند و در مورد سایر اعضای جامعۀ فرانسوی زبان به معرفی های آماری و اجمالی بسنده نماید.
لوکزامبورك، موناکو، رئنیون، کانادا، هائیتی در حوز ۀ اروپا و امریکا و الجزایر، آفریقای مرکزی ، بروندی، بورکینافاسو، بنین، توگو، تونس، جیبوتی، چاد، روآندا، ساحل عاج، سنگال، سیشل، کامرون، کنگو، کومور، گابن، گینه، لبنان، ماداگاسکار، مالی، مغرب، مصر، موریتانی، موریس، نیجر، وانواتو و ویتنام در حوزۀ آفریقا و آسیا کشورهایی اند که نویسنده به معرفی اسلام و مسلمانان در آنها پرداخته است.
نویسنده علاوه بر معرفی اوضاع مسلمانان، تاریخ اسلام، مراکز و شوراهای اسلامی و مساجد، شرایط جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی، در سه کشور فرانسه، بلژیک و سوئیس به موضوعات دیگری از جمله شرق شناسان، متفکران اسلام مقیم درآنها، حجاب، لائیسیته، ترجمۀ فرانسوی قرآن کریم، اسلام هراسی و نگاهی به اوضاع دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته است.
کتاب همچنین شامل جدول هایی دربارۀ آمار مسلمانان و اقلیت های اسلامی در کشورهای عضو سازمان فرانسوی زبان، پیروان ادیان و جز آن است.