مستندسازی‌های علمی مانع از تحریف شخصیت امام خمینی (ره) می‌شود

 

 

 

آیت‌الله محسن اراکی در پیامی به نشست بازکاوی پروژه ظالمانه تحریف امام توسط دشمن در رسانه‌های داخلی و خارجی که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم عنوان کرد: یکی از خطرناک‌ترین شیوه‌های جنگ علیه انبیای الهی توسط دشمنان، تحریف شخصیت و تعالیم آن‌ها بود. این شیوه را دشمن در طول انقلاب اسلامی بر علیه میراث فکری و اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره) به کار گرفت.

 

 

وی اظهار کرد: تحریف اندیشه‌های امام خمینی (ره) به چند صورت اتفاق می‌افتد که اولین آن تحریف کتمانی است که به معنای کتمان بخشی یا تمامی اندیشه‌ها و حقایق مربوط به یک مکتب می‌شود.

 

آیت الله اراکی بیان کرد: تحریف تبدیلی دومین نوع تحریف است که به معنای تبدیل بخشی از اندیشه‌های امام به مباحث دیگر می‌شود و موضوعی را به گونه‌ای دیگر به امام (ره) نسبت می‌دهند.

 

وی عنوان کرد: در تحریف مفهومی که نوع سوم از تحریف است، گفتار یا رفتاری را بر خلاف آنچه متصور است به صاحب آن نسبت می‌دهند و مفهوم گفتار و رفتار را تغییر می‌دهند.

 

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: دشمن در طول انقلاب تلاش کرد بسیاری از گفتار و رفتار امام خمینی (ره) را تغییر دهد و تحریف ایجاد کند.

 

وی افزود: نوع دیگر؛ تحریف تطبیقی است که تحریف در تطبیق کلیات بر مصادیق و جزئیات بوده و از شیوه‌های خطرناک در تحریف است، بیماردلان از این روش در طول انقلاب بر علیه اندیشه‌ها و تفکرات امام خمینی (ره) استفاده کردند.

 

وی بیان کرد: مستندسازی‌های علمی مانع از تحریف شخصیت امام خمینی (ره) توسط بدخواهان می‌شود، در این باره حوزه‌های علمیه رسالت مهمی در مقابله با تحریف اندیشه‌های امام (ره) دارند.