مجموعۀ مقالات پیرامون مرحوم آیت الله تسخیری تهیه و گردآوری خواهد شد

حجت السلام و المسلمین راشدی نیا، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، در دیدار با پژوهشگران و محققان این پژوهشگاه، ضمن بر شمردن ویژگی های کم نظیر مرحوم آیت الله تسخیری، بر لزوم بزرگداشت یاد و خاطره ی ایشان تاکید کرده و از تهیه و گردآوری مجموعه ی مقالات پیرامون این شخصیت گرانقدر خبر داد.
حجت السلام راشدی نیا از مرحوم آیت الله تسخیری به عنوان کسی که در امر تقریب و فهم آن جایگاه مهمی داشتند یاد کرده و گفتند:
وقتی مقام معظم رهبری از ایشان به عنوان زبان گویای اسلام و شیعه یاد می کنند، یعنی آیت الله تسخیری نه تنها دارای دانش بسیار در ادبیات و شعر عربی، تسلط بر حوزه های مختلف جهان اسلام، صاحب نظر بودن در فقه و حدیث شیعه و سنی بوده است، بلکه توانمندی های متعددی مثل ذهن وسیع و روحیه و صبر و تحمل بالا در گفتگو و تعامل با دیگران داشته است که باعث می شد بتوانند به راحتی به گفتگو بنشینند و تبادل نظر و سخن داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با بیان اینکه رحلت ایشان ثلمه ی بزرگی بود، آیت الله تسخیری را شخصیت کم نظیری خواند که نمی توان مشابه ایشان را به آسانی یافت. چنان که واکنش های افراد و شخصیت های سیاسی جهان اسلام، عمق نفوذ و تاثیر ایشان را در سراسر جهان و بین تفکرات گوناگون و مختلف نشان می دهد.
ایشان افزود: اگر چه ما این شخصیت بزرگ را از دست دادیم، ولی آثار و سخنان ایشان در اختیار ماست. باید این میراث را بازخوانی و تنظیم کرده و با برجسته کردن هدفی که به دنبالش بودند، آن را ماندگار نموده و دینی که به گردن مجمع جهانی تقریب مذاهب داشته اند را ادا نماییم.