مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزایش موج فرقه گرایی در برخی رسانه ها را محکوم کرد

 

 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه ای افزایش موج فرقه گرایی در برخی رسانه ها را محکوم و تأکید کرد: هدف این رسانه ها ایجاد تفرقه میان مسلمانان و ایجاد فضای دلخواه برای دشمنان امت اسلامی است.

 

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، متن بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در محکومیت افزایش موج فرقه گرایی در برخی رسانه های دروغین به شرح زیر است:

 

مدتی است که شاهد افزایش شبکه های ماهواره ای با شعارهای فرقه گرایانه و تحریک آمیز به نام شیعیان یا اهل سنت هستیم، اما اطلاعات ما نشان می دهد که این بوق های رسانه ای به یک منبع واحد یعنی دستگاه های جاسوسی استکباری و صهیونیستی مرتبط هستند، و هدف آنها ایجاد تفرقه میان مسلمانان، از بین بردن وحدت صفوف آنها و همچنین ایجاد فضای دلخواه برای دشمنان امت اسلامی است تا مسلمانان را خوار و ذلیل کرده، بر توانایی های آنان چیره شوند و کشورهایشان را تجزیه نمایند.

 

اخیراً مطلع شدیم که اتاق فکر هایی تشکیل شده  تا با تولید فیلم حاوی اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی،  آتش فتنه مذهبی را میان مسلمانان برافروزند . ما این اقدام را به شدت محکوم می کنیم و از همه کسانی که همت خود را برای ایجاد وحدت میان مسلمانان به کار می گیرند، می خواهیم که برای نابودی فتنه و روشنگری افکار عمومی جهان و همه مسلمانان، در یک صف واحد بایستند و این حرکت های مشکوک و افرادی چون دست نشاندگان استکبار و صهیونیسم را که پشت این اقدامات ایستاده اند، رسوا نمایند.

 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی