لازمه بنای تمدن نوین اسلامی، دوری از اختلافات و درگیریهای مذهبی-قومی است

 

 

 

 

 

 

 مفتی اعظم سوریه، تأکید کرد: کشورهای اسلامی برای بنای عالم اسلامی جدید و قدرتمند و برای توسعه و پیشرفت آن باید دربهای کشورشان را به روی علما و دانشمندان همه قومیتها و مذاهب به خصوص دانشمندان مسلمان بگشایند.

 

 

“شیخ بدرالدین حسون” در گفتگو با خبرنگار تقریب، بر ضرورت احیای تمدن اسلامی  تأکید کرد، تمدنی که به عدالت طلبی ممتاز می شود و در تعامل با دیگران فرقی بیت عرب و عجم قائل نیست، بلکه برتری را در تقوی و تمسک به فرهنگ و ارزشهای اسلامی معنی می کند.

 

مفتی اعظم سوریه لازمه بنای تمدن نوین اسلامی در عصر حاضر را دوری از اختلافات، درگیریها و جنگهای قومی، مذهبی، حزبی، نژادپرستی و …دانست که ساخته دست استعمار است.

 

وی در ادامه اهتمام به توسعه علمی و تکنولوژی در کشورهای اسلامی،  دستیابی به آخرین پیشرفتهای علمی، اتکا به خود در زمینه صنایع سنگین از جمله ماشینها و هواپیما، کشتی و … را از جمله ضروریات بنای تمدن نوین اسلامی برشمرد.

 

شیخ حسون در بخشی دیگر از این گفتگو تأکید کرد که غرب تمایلی به پیشرفت کشورهای اسلامی ندارد، بلکه بالعکس در پی به عقب راندن این کشورهاست و ما باید علما و کارشناسان مسلمان که کشورهای غربی بر روی آنها سرمایه گذاری کرده اند را به کار بگیریم.

 

وی همچنین از جوانان مسلمان که برای ادامه تحصیل به اروپا رفته اند، درخواست کرد به کشورهای خود بازگشته و علوم خود را در خدمت به کشورشان در همه زمینه ها به کار گیرند.

 

مفتی اعظم سوریه در ادامه دلیل دشمنی کشورهای غربی با ایران را پیشرفتهای علمی این کشور در همه زمینه ها از جمله فناوری هسته ای دانست.

 

شیخ حسون تأکید کرد: کشورهای اسلامی برای بنای عالم اسلامی جدید و قدرتمند و برای توسعه و پیشرفت آن باید دربهای کشورشان را به روی علما و دانشمندان همه قومیتها و مذاهب به خصوص دانشمندان مسلمان بگشایند، چنانکه غرب نیز بر روی دانشمندان همه قومیتها و مذاهب و حتی مسلمانان سرمایه گذاری می کند.

 

وی در پایان به جایزه دکتر”علی اکبر صالحی” رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دو نفر از دانشمندان ایرانی و عراقی اشاره کرد و پیشنهاد داد، چنین تشویقهایی برای دیگر علما و دانشمندان مسلمان در همه زمنیه ها ادامه داشته باشد، چنانکه مجمع تقریب مذاهب در سال گذشته جوایزی را به کارگردانهای برتر فیلمهای اسلامی  تقدیم کرد.