قوام مسلمانان به وحدت آنهاست

 

 

 

 

رهبر جنبش اسلامی مصر با هشدار نسبت به خطرات افراطی گری در جهان اسلام، گسترش مفهوم تقریب در بین آحاد مردم و آگاه سازی مسلمانان را راهکار مقابله با این پدیده شوم دانست.

 

 

دکتر کمال هلباوی در گفتگو با خبرنگار تقریب(تنا) با اشاره به برگزاری همایش ها و کنفرانس هایی با موضوع جهان اسلام در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تاکید کرد: در این کنفرانس ها باید موضوعاتی چون تقریب، وحدت، دوری از تعصب و مقابله با تفرقه به صورت جدی مطرح شود.

 

وی افزود: قوام مسلمانان به وحدت آنهاست لذا باید چنین موضوعاتی برای آحاد مسلمانان جهان تبیین و تعریف شود.

 

این اندیشمند مصری در ادامه با اشاره به بحران افراطی گری و خشونت در جهان اسلام، گفت: برای مقابله با این پدیده علما و اندیشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی باید مفاهیمی چون اخوت اسلامی، بیداری اسلامی، امت واحده اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی را تعریف و مسلمانان را از جهل و ناآگاهی نجات دهند.

 

وی افزود: تفرقه مذهبی که امروز شاهد آن هستیم، جزئی از تعصب و افراط گرایی است که از سالها پیش و توسط عوامل استعمار در تاروپود جامعه اسلامی رخنه کرده تا بدین وسیله زمینه ضعف امت اسلامی فراهم شود و دشمنان اسلام از این وضعیت بهره برند.

 

هلباوی در ادامه با اشاره به سابقه تقریب مذاهب اسلامی در جهان اسلام، خاطرنشان کرد: شاید بتوان مصر و الازهر را سردمدار تقریب مذاهب برشمرد اما اینک مجمع تقریب این وظیفه را بر عهده دارد و امیدواریم این مجمع بتواند در این راه موفق باشد.

 

 

گفتگو و تنظیم:امین تهرانی