عیسی المسیح

نام اثر: عيسى المسيح(ع)
في الأحاديث المشترکة بين السنة و الشيعة
نویسنده: مهدی منتظرالقائم
چاپ اول/ ۱۴۲۶ ق – ۲۰۰۵ م / ۱۵۰۰ نسخه
وزیری/۲۴۰ ص/ جلد سخت
قیمت: ۱۸۰۰۰ ریال

_______________________________

حضرت عیسی مسیح(ع) و مادر گرامیشان حضرت مریم (ع) دارای جایگاه ویژه­ای در دین مبین اسلام هستند؛ به گونه ­ای که آیات بسیاری دربارۀ این دو بزرگوار در قرآن کریم آمده وحتی سوره­ای به نام حضرت مریم(ع) است و به همین اندازه اخبار و روایاتی دربارة آنها نقل شده است. کتاب حاضر که دهمین اثر از مجموعۀ «سلسلة الأحاديث المشترکة» است، حاوی احادیث مشترك اهل سنت و شیعه دربارۀ حضرت عیسی(ع) از منابع اسلامی است و شامل موضوعاتی است چون ولادت، سیره و اقوال، عروج به آسمان، سپس نزول حضرت عیسی (ع) در آخر الزمان – بعد از ظهور قائم آل محمد(عج) که مقدم بر او نماز اقامه می­ کند.

کتاب در یک مقدمه، سیزده باب و منابع و مآخذ سامان یافته و برخی از ابواب به فراخور شامل چند فصل است.

باب اول که شامل دو فصل است به احادیث مربوط به ولادت و بالندگی او اختصاص دارد. در باب دوم احادیث مربوط به ویژگی های اخلاقی و ظاهری و در باب سوم نبوت و شریعت حضرت عیسی (ع) آمده است. باب چهارم به احادیث مربوط به وصی ایشان و حواریون و باب پنجم به روایات مربوط به بنی اسرائیل و حوادث و مسائل آنان اختصاص دارد. در باب ششم احادیثی که دربارۀ عروج و نزول مسیح(ع) است و در باب هفتم، هشتم، نهم و دهم احادیث مربوط به مسیح در روز قیامت، زهد، ادعیه، مناجات و سیرۀ ایشان آمده است. باب یازدهم به احادیث و روایاتی که دربارۀ وحی خداوند به حضرت عیسی(ع) نقل شده است اختصاص دارد. در باب دوازدهم حکمت ها و گفته­ های ایشان و در باب سیزدهم گزیده ­هایی از انجیل حقیقی آمده است.