علم،معنویت و حکمت شاخصه های حیاتی در وحدت امت اسلامی

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی در گفت و گوئی تفصیلی با سایت پژوهشگاه مطالعات تقریبی مهمترین راهکارهای وحدت امت اسلامی ومقابله با خشونت و…

و تروریسم و گروه های تکفیری در جهان را تشریح نمود که گزیده ای از آن به مخاطبان ارائه می گردد .

 

حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین مختاری رئیس پژوهشگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی علل افزایش تهدید امنیت جهانی توسط جنگ طلبان و علل تشدید خشونت های گروه های تکفیری علیه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را بر گرفته از تعصبات خشک و خشن در متن اندیشه های تکفیری دانست و مولفۀ علم،معنویت و حکمت را به عنوان مولفه ای میان فرهنگی و میان رشته ای ،به عنوان شاه کلید خنثی نمودن اسلام هراسی غرب و مقابله با جنایات گروه های تکفیری و نیز تبیین چهرۀ رحمانی اسلام معرفی نمود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی در تبیین نقش کلیدی علم زندگی محور بر استقرار صلح و آرامش در جوامع بشری بیان نمود : صلح جهانی تنها با اهتمام همگان به دانش زندگی محور ،حکمت دینی و نیز معنویت زندگی محور امکان پذیر است، دانش زندگی محور مجدّانه برای دستیبابی به صلح جهانی تلاش میکند و قبح و زشتی جنگ طلبی و خشونت و ترور را برای همگان هویدا می سازد.

استاد حوزه و دانشگاه مولفه های سه گانه علم،معنویت و حکمت را مهمترین وجه مشترک اهل سنت و اهل تشیع دانست و بیان داشت: آموزه های فوق الذکر در جوامع اسلامی جنگ های میان مذهبی و تفرقه و اختلافات را بر طرف خواهد نمود و موجب تقویت همزیستی برادرانه خواهد گردید.

وی در تبیین چرائی جنایات گروه های تکفیری علیه مسلمانان تاکید کرد :خشونت های مذهبی که در قالب گروه های تکفیری به وقوع پیوست و این جنایات همچنان در سوریه و عراق… ادامه دارد ارمغان شیطان گرایی گروه هایی است که تحت لوای آموزه های مذهبی اینچنین ساختارهای جهانی را با خشونت و تعصب های مذهبی مواجه ساخته است که قدرت های غربی با سوء استفاده از این خشونت های مذهبی برای سیطرۀ هرچه بیشتر بر جوامع اسلامی و با هدف بهره بردای مادی جنگ ها را به راه انداختند.

امام جمعه و رئیس سابق مرکز اسلامی نیوکاسل با بیان اهمیت حق حیات و زندگی برای تحقق صلح و معنویت جهانی افزود: بر اساسی تعالیم قران قتل نفس بلاشک بالاترین گناه است و اگر کسی انسانی را بکشد مانند اینکه همل اهل جهان را کشته است و کسی که یک انسان را احیاء کند مانند کسی است که همۀ جهان رااحیاء کرده است.

ایشان تحقق صلح جهانی را معلول بسط و گسترش معنویت جهانی با بهره گیری از عدالت عنوان نمود و گفت: صلح جهانی بر مبنای معنویت و عدالت جهانی است،عدالتی که برای رسیدن به کرامت انسانی و معنوی است و همه اديان، ارزشمندي آن را مي پذيرند.واز نيكو بودن عدالت سخن مي گويند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی به نقش کلیدی اشتراکات دینی و مولفۀ معنویت در ایجاد وحدت و صیانت از اتحاد امت اسلامی اشاره کرد و افزود: مروجین خشونت همچون گروه های تروریستی تکفیری که مذهب را به یک ایدئولوژی تقلیل دادند و سنی ایسم و شیعه ایسم را به وجود آوردند در راستای غیریت و ضدیت و بلند کردن عَلَم جنگ گام برداشته­اند که فقدان معنویت در رویکرد این گروه های تکفیری منجر به ذبح اخلاقیات و ارزش های اسلامی و انسانی در جوامع اسلامی گردید.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با بیان اهمیت تمسک به آموزه های معنوی در اسلام و طرح اشتراکات دینی دین مبین اسلام در میان مسلمانان برای تحقق «وحدت اسلامی» عنوان نمود: تمسک به دین و معنویت و اشتراکات دینی میان مذاهب اسلامی به عنوان مولفه ای میان مذهبی برای امر وحدت بسیار ضروری است، چرا که شباهت ها و تغایرهای علمی،دینی و از روی حکمت به طور دقیق روشن می شود و بر اساس شباهت ها می توان به تزاید شباهت پرداخت و با روشن شدن تغایر ها،آستانۀ تحمل تغایر ها را بالا برد یا آن را به کم ترین حد فروکاست به خصوص اگر تغایر از جهل برخواسته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش حکمت و عقلانیت را به عنوان مولفۀ حیاتی برای مقابله با جنگ طلبی گروه های تکفیری برشمرد و افزود: قرآن کریم و سیرۀ ائمۀ اطهار(ع) بر مبنای مبغوضیت و عدم محبوبیت جنگ طلبی و ضرورت عقل گرائی و رجوع به حکمت و خرد در معادلات و ساختارهای جهانی دستور داده است.

دکتر مختاری در اهمیت تحقق امنیت اجتماعی برای امت اسلامی و تقبیح پدیدۀ زشت تکفیر توسط گروه های تکفیری و تروریستی افزود: پدیدۀ شوم تروریسم و خشونت و افراطی گری گروه های تکفیری که با برچسب تکفیر و تهاجم به عقاید دیگر مذاهب اسلامی صورت می گیرد در حالی است که امنیت عقیده در قرآن یكی دیگر از صورتهای امنیت اجتماعی است كه بر اساس آن، انسانها از جهت باورها در امنیت هستند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری در پایان با اشاره به ضرورت بسط و توسعۀ مولفۀ علم،معنویت و حکمت در میان امت اسلام بیان کرد:

واکاوی چگونگی کارآمدی گزاره هائی از قبیل علم زندگی محور و نیز شریعت اسلامی و حکمت اسلامی در ارائۀ چارچوب منطقی و صلح محور می تواند در رفع بسیاری از شبهات موثر واقع گردد.و اسلام واقعی که همان اسلام رحمانی است را برای جهانیان معرفی نماید و و بطلان موج آفرینی رسانه های غربی صهیونیستی که باابزار گروه های تکفیری در راستای ارائۀ تصویری خشن و جنگ طلب در راستای تحریف چهرۀ واقعی اسلام اقدام نمودند را آشکار سازد.