عامه اهل سنت محب اهل بیت(ع) هستند

دبیر کل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: مجاز نیستیم از فضاهایی که موجب ناراحتی اهل سنت می شود و یا اینکه موجب دشمنی میان شیعه و اهل سنت می گردد استفاده کنیم…

زیرا با این کار آب به آسیاب دشمن می ریزیم.

 

آیت الله “محسن اراکی” دبیر کل مجمع جهانی تقریب روز دوشنبه در با جمعی از مداحان با بیان اینکه قرآن ذکر است، اظهار داشت: بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده، خداوند تعالی قرآن کریم را به ذکر تعبیر کرده است و علاوه بر این خداوند، یاد رسول اکرم(ص) و یاد اهل بیت(ع) را نیز عین ذکر توصیف کرده است.

وی با بیان اینکه اهل بیت(ع) بخشی از شخصیت رسول اکرم(ص) است، اظهار داشت: چون هویت رسول الله ذکر است یاد اهل بیت(ع) هم عین ذکر است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با اشاره به اینکه مداحان یادآوران ذکر خدا هستند، اظهار داشت: یکی از افتخارات مداحان که در میان اهل دین به ذاکران شناخته می شوند، این است که ذاکر ذکر خدا هستند.

وی با بیان اینکه مداحان با ذکر اهل بیت(ع) ما به یاد خدا می اندازند، اظهار داشت: ذکر اهل بیت(ع) ذکر خداست زیرا دلها را به یاد خدا می اندازد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ادامه با بیان اینکه ما در مجمع جهانی تقریب به دنبال این نیستیم که شیعه سنی شود و یا سنی شیعه شود، اظهار داشت: ما تأکید داریم که اولا نقاط مشترک میان شیعه و اهل سنت بسیار بیشتر از نقاط اختلاف است و ثانیا ما می خواهیم رفتار ائمه اطهار(ع) را نسبت به اهل سنت انجام دهیم.

آیت الله اراکی افزود: ما در مجمع جهانی تقریب به دنبال این هستیم که جامعه اسلامی زیر پرچم اسلام، رسوالله(ص) و اهل بیت(ع) قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اهل سنت محب اهل بیت(ع) هستند، اظهار داشت: حساب داعش و تکفیری ها از اهل سنت جداست و عامه اهل سنت محب اهل بیت(ع) هستند.

آیت الله اراکی تأکید کرد: مجاز نیستیم از فضاهایی که موجب ناراحتی اهل سنت می شود یا اینکه موجب دشمنی میان شیعه و اهل سنت می گردد استفاده کنیم زیرا با این
کار آب به آسیاب دشمن می ریزیم.