طرح‌های پژوهشی

لیست طرح‌های پژوهشی در حال انجام

ردیفعنوان کتابمؤلف / محقق
۱از نهر تا بحر به زبان عربیپژوهشگاه مطالعات تقریبی
۲دروس فقه مقارن جلد ۲ و ۳جناتی
۳الجامع الکافی (چهار جلدی)العزی از یمن
۴وبینار کنفرانس وحدت ۳۴پژوهشگاه مطالعات تقریبی
۵آثار آیت الله تسخیریپژوهشگاه مطالعات تقریبی
۶الحرب فی الفکر الرسولرحمانی زروندی
۷فقه التعامل مع النبی(ص)صفاء پیراسته
۸حکم زواج المسلمین مع غیر المسلمینالعلی
۹التسامح و المداراتسید صادق حسینی
۱۰الامام خامنه ای و دوره فی تعزیز الوحده الاسلامیهپارسا
۱۱بیع الدیون بخاصه التصرف فی دین السلمشریعتمدار جزایری
۱۲فضائل اهل بیت(ع) بروایه کاظم البغدادیمحمدکاظم الموسوی
۱۳تجلی انسان کامل در سیره محمد(ص)محمدباقر شریعتی سبزواری
۱۴سید الشباب اهل الجنهحسین محمدیوسف
۱۵محمد(ص) و زمام دارانصابری همدانی
۱۶فقه حرمت به مقدساتعبدالحلو
۱۷المبانی فقهیه لثوره الامام الحسین(ع)نعمه الشبیب
۱۸طلایه داران تقریب عبد المجید سلیمربانی
۱۹امت و وحدت در اندیشه شهید بهشتیخیرالله محمدی
۲۰العطر الوردی بشرح القطر الشهدی فی اوصاف المهدیسید محمد کاظم موسوی
۲۱فرائد السمطینمحمد کاظم محمودی
۲۲العطر الوردیمحمد کاظم محمودی
۲۳نظم الدرر السمطینمحمد کاظم محمودی
۲۴احکام المکلفین تجاه سید المرسلینصفاءالدین خزرجی
۲۵زینب الکبریپژوهشگاه مطالعات تقریبی
۲۶المناقبعلی آل کوثر
۲۷اهل بیت (ع) توفیق ابو علممحی الدین واعظی و شوقی شالباف
۲۸احکام المکلفین تجاه القرآن الکریم ۵ جلدفاطمه دولتی
۲۹میثاق الاسرء ۲ جلداحمد شفیعی