آخرین اخبار
  • همه
  • آخرین اخبار
  • گالری تصاویر
  • گالری صوت ها
  • گالری ویدئو
همه
  • همه
  • آخرین اخبار
  • گالری تصاویر
  • گالری صوت ها
  • گالری ویدئو

نشست علمی با موضوع تبیین چیستی و چرایی نظریه تقریب

کرسی بیست و سوم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار می گردد.

کرسی بیست و دوم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار شد

کرسی بیست و یکم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار شد

هشتمین پیش نشست علمی کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین با رویکرد تقریبی برگزار شد.

کرسی بیستم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار شد