شیخ محمود شلتوت طلایه دار تقریب

نویسنده: عبدالکریم بی آزار شیرازی
چاپ دوم/ ۱۳۸۵ ش/ ۲۰۰۰ نسخه
وزیری/ ۲۵۶ ص/ شومیز
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال

_______________________________

علامه شیخ محمود شلتوت از دانشمندان نامدار جهان اسلام در دورۀ معاصر با پیوستنش به “تقریب” توانست یک حلقۀ ارتباطی میان عالمان و اندیشمندان بزرگ اسلامی و عموم مسلمانان فراهم سازد تا یکدیگر را بشناسند، با هم تبادل نظر داشته باشند و در نتیجه گام های مؤثر و سودمندی در راه تقریب و همبستگی بردارند و عوامل تفرقه و اختلاف هایی ر ا که ایادی استعمار القاء کرده بودند، خنثى کنند. برای همین منظور بود که وی با آیت الله العظمی بروجردی (ره) و آیت الله العظمی حکیم (ره) و سایر علمای قم و نجف باب مکاتبه را گشود. از اقدامات مهم او در الأزهر، وارد کردن فقه شیعه در جنب دروس فقه مذاهب چهارگانۀ اهل سنت به صورت فقه مقارن و صدور فتوای تاریخی مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعۀ امامی است.
نویسنده در این کتاب پس از معرفی علامه شیخ محمود شلتوت در یک صفحه و نیز نگارش مقدمه ای با عنوان «شخصیت والای علامه محمود شلتوت شیخ الأزهر»، در هفت بخش به بررسی شخصیت اعتقادی، قرآنی، حدیثی، فقهی و اجتماعی – سیاسی شیخ شلتوت می پردازد.
عناوین این هفت بخش عبارت است از: شیخ محمود شلتوت و مسائل اعتقادی، شیخ محمود شلتوت و تفسیر تقریبی، طرح شلتوت – قمی برای جمع آوری احادیث مشترك، شیخ محمود شلتوت و فقه مقارن، شیخ محمود شلتوت و فتوای تاریخی، شیخ محمود شلتوت و دارالتقریب و شیخ محمود شلتوت و علمای بزرگ شیعه.