شیخ الازهر: علمای شیعه و سنی فتوایی در خصوص حرام بودن مسلمان کشی در میان مذاهب اسلامی صادر کنند

” احمد الطیب” در گفت وگو با روزنامه کویتی الانباء ٬از روحانیون اهل تسنن و تشیع خواست تا با صدور فتوایی٬کشته شدن سنی به دست شیعه و شیعه به دست سنی را حرام اعلام کنند.

وی همچنین بر ضرورت توقف برادرکشی میان مسلمانان و پایان یافتن سیلاب خون در جهان اسلام تأکید کرد.

الطیب در ارتباط با اهمیت تقریب میان اهل تسنن و تشیع گفت: الازهر همواره خواستار تقریب میان اهل تسنن و تشیع بوده و این موضوع برای آن حائز اهمیت خاصی است.

شیخ الازهر ادامه داد: من از علمای بلندپایه اهل تسنن و علمای برجسته شیعه می خواهم تا با تشکیل یک نشست مشترک در الازهر فتوایی در خصوص حرام بودن مسلمان کشی در میان مذاهب مختلف اسلامی صادر کنند تا بدین ترتیب به خونریزی جاری در منطقه پایان داده شود و امت مسلمان از چنگال توطئه ها و توطئه چینان رهایی یابد؛ توطئه هایی که مسلمانان هم اکنون با خون و جان خود بهای آن را می پردازند.

شیخ الازهر تأکید کرد: ما نباید به تفرقه افکنان در میان اهل تسنن و تشیع بها بدهیم٬ متأسفانه آنها هم اکنون در رسانه های گروهی صدای رسایی دارند و بر اساس دستور کار خاصی عمل می کنند که نمی خواهد آتش فتنه در میان مسلمانان خاموش شود؛ ما خواهان نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلام به یکدیگر هستیم.

مرجع:تنا