شهید سلیمانی با رفتارهای وحدت آفرین اعتماد همه فرقه های اسلامی را به دست آورد

«حمید شهریاری» دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت، شهید سلیمانی نقش بی بدیلی در حوزه وحدت اسلامی داشت و هم در نظریه و هم در عمل پیگیر وحدت در جهان اسلام بود.