سی و چهارمین شماره فصلنامه اندیشه تقریب منتشر شد

 

سی و چهارمین شماره فصلنامه اندیشه تقریب با رویکرد علمی _ پژوهشی با مقالاتی از اساتید حوزه و دانشگاه در پژوهشگاه مطالعات تقریبی چاپ و منتشر شد.

در این شماره مقالاتی با عنوان  ؛ معنا شناسی واژة تقریب (احمد شفیعی نیا)، وجوب اطاعت از حكم حاکم اسلام (سیدمحمود نبویان و مجید بابایی) ، تبیین رابطه فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسلام (امین رضا عابدی نژاد)، نواقض الاسلام و مفاهیم اساسی مرتبط (رحیم ابوالحسینی) ، واکاوی سب و لعن از دیدگاه مذاهب اسلامی (علی علی نیا خطیر)، نوید احیای خلافت بر منهاج نبوت در حدیث نبوی (ذبیح الله نعیمیان) منتشر شده است.

همچنین چكیدة عربی و انگلیسی این فصلنامه توسط حجج اسلام بدری و پی سپار در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

گفتنی ست فصلنامه علمی _ پژوهشی اندیشه تقریب سیزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد.