سومین جلسه اتاق اندیشه ورز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قم برگزار شد

 
 
سومین جلسه اتاق اندیشه ورز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از اندیشمندان و مدیران بین الملل حوزه علمیه قم در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.
در این جلسه در خصوص موضوع اتحاد مسلمین، تبیین اهداف راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تعامل بیش از پیش با شخصیت های حقیقی و حقوقی جهان اسلام بحث و تبادل نظر شد.
خاطر نشان  می شود اعضای اتاق اندیشه ورز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با دعوت حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب به منظور تبادل نظر در خصوص برنامه های بلند مدت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی  درعرصه بین الملل گرد هم آمده اند.