سخنرانی رئیس جمهور در بیست و هشتمین کنفرانس وحدت

دکترروحانی تاکید کرد : اگر ما دنبال وحدت و اتحاد هستیم باید صدای اهانت کنندگان به مقدسات مذاهب دیگر را یکصدا محکوم کنیم .

رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحییه بیست وهشتمین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در سخنانی با بیان اینکه نمی توان با شعار و کنفرانس به وحدت دست یافت گفت : باید برای این منظور همه مذاهب همکاری های مشترک را آغاز کنند. آقای روحانی افزود اگر ما دنبال وحدت و اتحاد هستیم باید صدای اهانت کنندگان به مقدسات مذاهب دیگر را یکصدا محکوم کنیم .

رئیس جمهور با تاکید بر همکاری مذاهب درموضوع وحدت امت اسلامی افزود: برای این منظور باید مذاهب همکاری های مشترک را اغاز کنند و دراین صورت است که می توانیم به سمت وحدت حرکت کنیم و مذاهب اسلامی را به صورت شاخه ها و شعبه های یک دین به رسمیت بشناسیم.

آقای روحانی افزود : معنای وحدت این نیست که کسی از مسیر خود دست بردارد بلکه معنای آن داشتن روحیه فداکاری و از خود گذشتگی است. رئیس جمهور لازمه حرکت جامعه اسلامی به سمت وحدت را پذیرش آن از جانب سیاسیون و سران جامعه اسلامی بیان کرد و افزود : اگر بناست ما به وحدت برسیم باید منافع مشترک جامعه اسلامی را بپذیریم و منافع خود را در تقابل با یکدیگر نبینیم زیرا اين به نفع سرزمین فرزندان و آینده خودمان است .

آقای روحانی با بیان اینکه ما در برابر ساختمان ها و بناهای شهرهای اسلامی مسئولیم افزود: اگر درباره آینده شهرهای اسلامی احساس مسئولیت کردیم آنگاه میتوان گفت به وحدت نزدیک شده ایم. رئیس جمهور با اشاره به جنایات گروهک های تروریستی در منطقه گفت : همه یکصدا باید جریان تکفیری را محکوم کنیم البته که می دانیم برخی دولتها از این جانیان حمایت می کنند و به آنها پول و امکانات می دهند .

رئیس جمهور افزود : ایا برای ما قابل قبول است که همسایگان ما درجنگ و درگیری باشند و مردم صلاح الدین موصل و بصره به خاک و خون کشیده شوند. اگر ما به دنبال وحدت در جامعه اسلامی هستیم باید برای ما سنی در فلسطین ، زیدی در یمن، شیعه و سنی در عراق و علوی در سوریه را جزئی از امت اسلامی بدانیم .

مرجع:تنا