زندگی آیت الله العظمی بروجردی(ره) و مکتب فقهی، اصولی، حدیثی و رجالی وی

نویسنده: محمد واعظ زادۀ خراسانی
چاپ دوم / ۱۳۸۵ ش / ۱۰۰۰ نسخه
وزیری / ۳۱۱ ص / جلد سخت
قیمت: ۲۳۰۰۰ ریال

_______________________________

آیت الله العظمی بروجردی از جمله مراجع تقلید شیعیان و علمای اسلام است که علم و عمل و اندیشه و ابتکار و اصلاح طلبی و توجه به جهان اسلام را در خود جمع کرده و بخصوص در قلمرو فقه، حدیث، علم رجال شیعۀ امامیه، تحولی شگرف پدید آورده است.
کتاب حاضر، گزارشی از دو اثر علمی این مرجع تقلید فقید است؛ یعنی موسوعة جامع احاديث الشيعة في احکام الشريعة و سلسلۀ آثار رجالی ایشان که جدیدترین و کامل ترین دست مایۀ شناخت راویان حدیث است. کتاب حاوی پیشگفتار و چند بخش است.
در بخش اول زندگی آیت الله العظمی بروجردی، اقدامات، اصلاحات و دیدگاه های سیاسی و اجتماعی وی تبیین شده است.
در بخش بعدی مکتب حدیثی و رجالی این مرجع تقلید فقید و کتاب جامع الأحادیث به طور مفصل معرفی شده است.
بخش بعدی کتاب به نسخه های خطی اجازات مراجع و علمای برجستۀ شیعه نظیر آیت الله العظمی دهکردی، آخوند خراسانی، شیخ الشریعۀ اصفهانی و دیگران اختصاص دارد.
در ادامۀ کتاب نامه های نویسنده به آیت الله بروجردی قبل و بعد از تألیف جامع الأحادیث آمده است.
نویسنده در بخش بعدی به معرفی مکتب و آثار رجالی آیت الله بروجردی پرداخته است. در ادامۀ کتاب در بخشی با عنوان «آیت الله بروجردی فقید عظیم اسلام» خاندان ایشان، دوران تحصیل، دوران مرجعیت عمومی و… تبیین شده است.
بخش پایانی نیز به دیدگاه های آیت الله بروجردی در زمینۀ تقریب مذاهب اسلامی اختصاص دارد. در بخش ضمیمه نیز گزیدۀ گفت و گوی نویسنده، استاد واعظ زاده خراسانی، دربارۀ شخصیت این مرجع تقلید با مجلۀ حوزه آمده است.