دیدار هیاتی متشکل از اساتید دانشگاه های ترکیه با معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب

 

هیاتی متشکل از اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه های ترکیه با حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی دیدار و گفتگو کردند.

 

در این دیدار که به همت مرکز گفتگوی مذاهب اسلامی برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان به نقد مدرنیته و نقش آن در از هم گسیختگی جوامع بشری و تقابل آن با وحدت جامعه اسلامی پرداخت .

معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مدرنیته فقط عنوان تجدد را یدک می کشد و در واقع نوآوری در جهان بینی و فرهنگ نداشته است . بسیاری از مسایلی را که مدرنیته به عنوان نگاه جدید بیان می کند دارای پیشینه قدیم است . موضوعاتی مانند اعتبار حس و تجربه به عنوان معیار شناخت و معرفت، اومانیسم و خود مختار بودن انسان در تدبیر امور خویش و هم جنس بازی به شهادت قرآن کریم همه دارای سابقه تاریخی قدیم است.

وی افزود: عمر یک اندیشه ربطی به مدرن بودن آن ندارد؛ بلکه در اصطلاح طرفداران مدرنیته، ملاک مدرن بودن یک اندیشه سکولار بودن آن است . سکولاریسم به معنای جدایی دین از سیاست نیست؛ بلکه به معنای دنیاگرایی است . در رویکرد دینی همه پدیده ها از یک سو به خدا و از سوی دیگر به معاد وصل می شود، اما رویکرد سکولاریسم می گوید این پدیده ها هیچ ارتباطی به خدا و معاد ندارد .

رییس پژوهشگاه مطالعات تقریبی مشکل اساسی جوامع اسلامی را رویکرد غیر دینی سیاست مدارن دانست و افزود: امروزه یکی از مشکلات امت اسلامی این است که سیاست مداران و اقتصاددانان در امت اسلامی به جای تئوری های دینی روی به تئوری های سکولار و مدرن آورده اند .

وی گفت: از ویژگی های اساسی مدرنیسم لیبرالیسم است و لیبرالیسم قائل به شکاکیت و منکر معرفت یقینی است . لازمه این سخن پلورالیزم دینی یا تکثرگرایی است . طبق این مبنا هیچ معروف و منکری نداریم چون هیچ مبنای قطعی برای تشخیص وجود نخواهد داشت.

دکتر نبویان افزود: یکی دیگر از مبانی مدرنیته  فردگرایی است ؛ یعنی تعامل افراد در جامعه  بر مبنای منفعت مادی فرد صورت می پذیرد ، در نتیجه حس ناسیونالیستی تقویت می شود . با این وجود وحدت افراد بر مبنای دینی دیگر جایگاهی نخواهد داشت و بالتبع وحدت امت اسلامی هم محقق نخواهد شد. با این بیان اهمیت بحث مدرنیته و ارتباط آن با وحدت محرز می شود .

وی در پایان با اشاره به جایگاه اساتید دانشگاه افزود: شما به عنوان اساتیدی که در جامعه اسلامی تدریس می کنید باید بدانید که اندیشه مدرنیه در تضاد با اندیشه اسلامی است و باید جامعه را نیز متوجه این موضوع کنید و در گام بعدی به تولید علوم اسلامی بپردازید.  

در پایان حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان به سوالات اساتید دانشگاه های ترکیه پاسخ گفت.