دیدار معاون امور راهبردی دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب با حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان

 

 

 

دکتر “سید احمد زرهانی” معاون امور راهبردی دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب با حجت الاسلام والمسلمین دکترنبویان رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاون فرهنگی مجمع دیدار و گفتگو کردند .

 

 

در این جلسه که با هدف توجیه و بررسی  ساختار اداری پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاونت فرهنگی مجمع برگزار شد ، ابتدا دکتر نبویان با اشاره به ساختار فعلی پژوهشگاه و معاونت فرهنگی خلا های موجود را یادآور شد و سپس به ارائه طرحی جدید از ساختار پژوهشگاه و معاونت فرهنگی پرداخت .

 

در پایان دکتر زرهانی با موافقت بخش عمده ای از ساختار مذکور ، نسبت به توسعه برخی از بخش ها توضیحاتی ارائه دادند .