دیدار جمعی از علمای شیعه و سنی انگلستان با آیت الله جوادی آملی

 

 

 

هیاتی متشکل از علمای شیعه و سنی انگلستان که به دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایران آمده اند ظهرشبنه ۱۴ فروردین به دیدار آیت الله العظمی جوادی آملی رفتند .

حضرت آیت‎الله‎ جوادی آملی، در این دیدار با اشاره به کیفیت نزول قرآن کریم گفتند: قرآن، یکی از ثقلینی است که از سوی پیامبر (ص) در میان ما به ودیعه نهاده شده است.

معظم له افزودند: قرآن کریم از سوی خداوند برما نازل شده؛ البته باران نیز نازل می شود، ولی نزول باران در واقع افتاده شدن است؛ در حالی که نزول قرآن در واقع آویختن قرآن کریم است .

ایشان گفتند: این آویخته شدن نیز به این معنی است که این حبل و طناب الهی دارای دو کارکرد است که اولین آن نجات دهنده از سقوط و دومین خصلت آن، بالابردن بندگان می باشد.

ایشان اظهارکردند: خداوند متعال ما را به چنگ زدن به این ریسمان امر کرده، ولی چنگ زدن، باید با قرب الی الله همراه باشد؛ زیرا اگر از این طناب بالا برویم به این قرب نیز خواهیم رسید.

این مرجع تقلید افزودند:  ملتی که به خدا  و ثقلین متصل شوند، دیگر به غرب و شرق نیاز نخواهند داشت و در واقع ملتی خواهد بود که شرق و غرب به آنها محتاج می شود.

علم واقعی و اسلامی، علم لدنی است

ایشان اظهارکردند: علم واقعی و اسلامی، علم لدنی است و علمی که در حوزه و دانشگاه با استاد و شاگرد تحصیل می شود علم مدرسه ای و مکتبی است و نهایت ندارد؛ در واقع اگر کسی به علم خدایی رسید علم را در دست خود دارد و به مقام علی حکیم می‎رسد.

این مرجع تقلید اظهارکردند: اگر علم حوزوی و دانشگاهی بخواهد به همه چیز محیط شود، باید به این علم لدنی متصل گردد؛ علم لدنی است که باعث ایجاد قرب نزد خدا می شود.

ایشان گفتند: کسی که به قرب خدا می رسد در واقع باید به او اقتدا کرد و کسانی که به این قرب نرسیدند نمی توانند مقتدای حقیقی مردم باشند.

این مرجع تقلید با ذکر این مطلب که انبیای الهی مردم را به توحید دعوت کردند افزودند: هیچ کدام از آنها، چیزی غیر از کلام نبی بعد و قبل از خود بیان نکردند و همه مردم و جوامع را به یک نقطه متصل کردند.

حضرت آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کردند: مشکل بزرگ امروز مسلمانان آن است که همه آنها یک برداشت از قرآن دارند و این برداشت را برداشت حقیقی می دانند چون به علم لدنی نرسیده و از کسانی که این علم را دارند نیز این علم را بر نگرفته اند.

ایشان گفتند: اگر این تقریب را از منبع علم لدنی بجوییم تقریب آسان خواهند بود؛ در همین رابطه قرآن بیان می‎کند که برخی از مسلمانان در شرک به سر می‎برند؛ زیرا  مشکل آنها نیز همین مساله است که در کنار نام دین به دنبال برجسته کردن نام، گروه و قبیله خود هستند.

معظم له بیان کردند: قرآن بیان می کندکه این افراد در یک نوع شرک رقیق به سر می برند و راه رسیدن به تقریب اصیل این است که از این شرک رقیق نجات پیدا کنیم و اگر به این توحید برسیم، دیگر جایی برای سلفی‎ها و این همه کشتار و جنایت باقی نمی‎ماند.

این مفسر  قرآن کریم بهترین اسلوب تفسیر قرآن را الگوی اهل بیت(ع) دانستند و گفتند:قرآن خود را تعریف و تفسیر می کند و به همین خاطر، باید ابتدا قرآن را به خوبی مطالعه کرد و سپس نکات کلیدی را استخراج نمود و با هماهنگ سازی این عناصر به این نتیجه می رسیم که چه انعطافی در این بین دیده می شود.